11 Niecziela Zwykła

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Ezechiela (Ez 17,22-24)

Tak mówi Pan Bóg: Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym.
Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię.

Drugie czytanie z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian (2 Kor 5,6-10)

Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albow-iem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję… i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jest-eśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą
jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Ewangelia (Mk 4,26-34) Refleksja

Dzisiejsze czytania mówią o królestwie Bożym – o tym, jak zostało ono ustanowione, jak rośnie i jak osiągnie swoją pełnię. W pierwszym czytaniu prorok Ezechiel posługuje się obrazem drzewa cedrowego zasadzonego na szczycie góry, aby prorokować, że Bóg przywróci Izrael pod rządami nowego króla z rodu Dawida. Wiemy, że Jezus jest tym nowym królem, długo oczekiwanym Mesjaszem Izraela. Jego królestwo nie jest dynastią polityczną, na jaką ludzie liczyli. Jezus przyszedł, aby głosić królestwo Boże. W Ewangelii Jezus opowiada dwie przypowieści o królestwie Bożym. W pierwszej mówi, że królestwo jest jak człowiek, który zasiał ziarno. Nie wie, jak ono rośnie; zbiera je, gdy tylko dojrzeje. W drugiej przypowieści Jezus porównuje królestwo Boże do ziarnka gorczycy. Choć jest to małe nasi-onko, wyrasta na dużą roślinę, która w swoich gałęziach może zapewnić ptakom schronienie. W obu przypowieściach widać kontrast pomiędzy małymi lub skromnymi początkami a wielkimi, doniosłymi finiszami. W procesie rozwoju – od początku do samego końca – jest obecna pewna tajemnica. Jest to Boże przewodnictwo, na jakie godzimy się za każdym razem, kiedy z wiarą wypowi- adamy słowa – „bądź wola Twoja”. Królestwo Boże już tu jest. Wiemy też, że Chrystus przyjdzie ponownie. Jak pisze
św. Paweł w drugim czytaniu, wszyscy musimy stanąć przed tronem sędziowskim Chrystusa. Do tego czasu budujemy królestwo Boże w zaufaniu, że On zapewni jego wzrost, nawet jeśli tego nie widzimy. Jesteśmy powołani do czynienia dobra i unikania zła, abyśmy byli gotowi, gdy nadejdzie czas żniw.

Ogłoszenia parafialne na 11 Niedzielę Zwykłą

1. Z okazji Dnia Ojca wszystkim ojcom życzymy wszelkiego dobra.

2. W poniedziałek 17 czerwca zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo w j. polskim o godz. 7:00 PM.

3. W czwartek 19 czerwca, z racji Dnia Juneteenth, biuro parafialne będzie nieczynne.

4. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu. Godziny adoracji podane są w biuletynie i na stronie internetowej naszej parafii.

5. Zachęcamy do udziału w Franciscan Adoption Project. Więcej szczegółów na ulotkach, które znajdziecie z tyłu kościoła.

6. Wszystkim parafianom i gościom naszej parafii życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.