Czym jest Różaniec Rodziców?

Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmujemy modlitwę, włączając się w 20-osobowe grupy rodziców, zwane różami. Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Uczestnik róży odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca (jeśli oboje rodzice zapisali się do róży – odmawiają tę samą tajemnicę, którą otrzymali). W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec. Modlimy się w dowolnie i dogodnie wybranym miejscu i czasie. Najlepiej wybrać sobie jakiś konkretny czas w ciągu dnia i wpleść tę modlitwę w rytm dnia – jedna dziesiątka – to w końcu tylko 3-5 minut.

Co zyskujecie?

1. Dajecie najpiękniejszy prezent waszym dzieciom – i to codziennie – wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży.
2. Pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za woje dzieci, nawet, wtedy gdy sami zapomnicie – jeśli nikt nie zapomni, to codziennie za wasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!
3. Rozwój waszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie. (jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!).

Kto może dołączyć? Kto może modlić się w Różańcu Rodziców?

Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może praktycznie każdy:
1. oczywiście mogą modlić się rodzice naturalni,
2. rodzice, którzy zaadoptowali dzieci,
3. rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają,
4. rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni,
5. rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych – liczne świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób takie trudne sytuacje uporządkować,
osoby, które nie mają dzieci – ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców.

Wszyscy, w których sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy, mogą w niej wziąć udział.

Wszystkich, którzy pragną włączyć sie w modlitwę Różaniec Rodziców, proszę o kontakt: o. Daniel, tel. 847-658-7625, email: frdaniel@saintmargaretmary.org